Wednesday, January 19, 2011

Makluman Awal gugur taraf pelajar

Untuk makluman dan perhatian warga kampus UiTMT:

Pelajar akan GUGUR TARAF  (GT) jika tidak melaksanakan perkara berikut iaitu :

a)      Pendaftaran Kursus; dan
b)      Pembayaran yuran berkaitan

Atau
Salah satu daripada perkara (a) dan (b).

Pelajar-pelajar yang mempunyai masalah kewangan untuk membayar yuran pengajian hendaklah:

a)    Merujuk kepada HEP bagi mendapatkan bantuan  kewangan;

b)    Memajukan permohonan secara bertulis kepada Timbalan Pengarah Kampus (Akademik), UiTM Terengganu untuk membayar yuran lewat daripada tarikh yang ditetapkan (selewat-lewatnya 4 Februari 2011)

TARIKH AKHIR BAYAR YURAN :   4 FEBRUARI 2011

TARIKH MUKTAMAD DAN PEMBERIAN GUGUR TARAF(GT) :  9 FEBRUARI 2011

No comments:

Post a Comment