Wednesday, January 19, 2011

Penasihat Akademik & Pelajar

1. HEA menyediakan borang permasalahan pelajar berkaitan pendaftaran kursus, antaranya melibatkan :
-tambah/gugur kursus
-daftar kursus bahagian hadapan
-daftar kursus pra syarat
-dll

2.Tindakan PA :
memberikan ulasan dengan menyatakan sokongan samada meluluskan/menyokong/ tidak sokong dll. 
     HEA yang akan mengemaskini dalam iSIS...ATAU

terus mengambil tindakan dengan menyelesaikan masalah berkenaan melalui pengemaskinian pada iSIS.  Jika tidak dapat selesaikan masalah tersebut, mohon nyatakan kenapa masalah tersebut tidak boleh diselesaikan, contohnya disebabkan tiada akses menu tersebut, dll.

4.    Mohon kerjasama semua PA untuk menyimpan salinan pelan pengajian terkini bagi pelajar2 di bawah seliaan.
    Sentiasa merujuk kepada Ketua Pengurusan Akademik atau mantan KP jika tidak memahaminya.

5.    Bagi permohonan pengecualian kredit, PA adalah menjadi sumber rujukan pelajar, membantu menilai kursus2 yang     boleh diberikan PC.  Manakala kelulusan/penilaian adalah daripada Ketua Pengurusan Akademik.  HEA akan         mengemaskini kelulusan PC setelah disahkan oleh JAC.

No comments:

Post a Comment