Wednesday, March 30, 2011

Pengumuman penting!!!

Status Option A dan Option B Pelajar Fakulti

Bagi pelajar-pelajar Option B, mereka dikehendaki memperolehi pengalaman bekerja di industri yang berkaitan sekurang-kurangnya setahun sebelum memohon mengikuti program Ijazah Sarjana Muda. Ketua-ketua bagi setiap program akan mendapatkan senarai pelajar option B setiap semester daripada cawangan untuk memastikan tiada yang termasuk dalam senarai yang ditawarkan.

Pelajar Penerapan

Pelajar2 yang mengikuti program penerapan tidak diberikan pengecualian kredit selain daripada kursus CITU dan ko-kurikulum sahaja seperti yang diluluskan oleh senat dan mematuhi keperluan badan profesional.

Program EH223 (Sarjana Muda kejuruteraan Minyak & Gas)

Lembaga Akademik Fakulti (LAF) telah meluluskan, bermula kemasukan Sept tahun ini, pelajar lepasan Diploma dan pelajar tahun akhir Diploma yang berjaya memohon Program EH223 akan memasuki semester 2, bukan semester 3.

Therefore, we would encourage students to apply from program Penerapan ke ISM instead rather then after completing the Diploma fully for which they would need three and half years for EH223. But if they come in having good result in sem 3 then they will proceed the same 4 years programme similar to EH220, 221 and 222 .

No comments:

Post a Comment