Thursday, March 10, 2011

Mycareer Myfuture

PROGRAM "MYCAREER MYFUTURE" adalah program latihan kebolehpasaran graduan anjuran syarikat My-Partners Sdn. Bhd. sebagai persediaan bakal-bakal graduan ke alam kerjaya.

Sehubungan dengan itu pelajar semester akhir program ijazah dan diploma mana-mana fakulti yang berminat boleh mendaftar untuk menyertai program latihan ini.

Pelajar/bakal graduan yang berminat boleh mendaftar nama di Unit Kerjaya dan Kaunseling, UiTM Terengganu dengan kadar SEGERA (sebaik-baiknya sebelum/pada 23 Mac 2011).

P/s: Pelajar option B yang akan atau telah pergi latihan praktikal digalakkan mendaftar.

No comments:

Post a Comment