Sunday, February 6, 2011

Ketidakhadiran ke kuliah

Mulai semester ini pelajar yang mempunyai masalah kedatangan, tidak lagi diberikan peringatan bertulis secara individu sebagaimana dipraktikkan sebelum ini. Mereka boleh terus diambil tindakan diberikan status ZZ (dengan gred F) oleh JAC sekiranya kehadiran tidak mencapai 80% selaras dengan Peraturan Akademik.

Pihak HEA akan mengeluarkan pekeliling kepada pelajar untuk mengingatkan mereka mengenai kewajipan utk hadir ke kuliah.

Sekian, untuk makluman.

No comments:

Post a Comment