Thursday, January 13, 2011

Pengumuman Tarikh Kuliah & Intersesi

Assalamu 'alaikum dan Salam Sejahtera Tuan / Puan

Pihak HEA telah memaklumkan perubahan besar pada tarikh permulaan kuliah pada semester hadapan sebagaimana arahan Kementerian Pengajian Tinggi. Sila klik sini  untuk makluman terperinci:

Berikutan tarikh mula kuliah yang baru, pelajar-pelajar Diploma tiada masa untuk intersesi dimana hari pertama kuliah bagi sesi 20114 untuk pelajar Diploma, Asasi dan Pra-Diploma ialah 30 Mei 2011.

Sehubungan dengan itu, tiada intersesi bagi pelajar2 diploma, hanya intersesi untuk pelajar ijazah sarjana muda sahaja yang akan diadakan iaitu mulai 16 Mei 2011 sehingga 24 Jun 2011.

Sekian, Harap Maklum

No comments:

Post a Comment