Tuesday, January 11, 2011

Keputusan Rayuan Meneruskan Pengajian, Rayuan Penyemakan Semula dan Peperiksaan Khas

Untuk makluman.

13 Januari 2011
Keputusan Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan Akhir dan Peperiksaan Khas diumumkan setelah pengesahan
Senat UiTM (jam 5.00 petang)

14 Januari 2011
Keputusan Rayuan Meneruskan Pengajian diumumkan di laman web

Sekian.

No comments:

Post a Comment